COVID 19 Updates from Archdiocese of St Paul and Minneapolis

Cập Nhật thông tin tình hình Bệnh dịch Coronavirus

Please see http://archspm.org/covid19 for updates on COVID-19, and for alternative ways to watch or listens to mass.

Due to CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19) outbreak, All public masses are temporarily canceled to the public effective 3/18/2020 until May 18 2020 and Sunday School is canceled from Sunday 3/15/2020 until the end of the school year 2019-2020.

Fr. Minh Vu, will offer private daily mass praying for everyone and especially for the COVID-19 pandemic to end soon

• Vì bệnh dịch Corona Virút, Giáo xứ St Adalbert sẽ không có thánh lê công công bắt đầu từ ngày 18 tháng 3 2020 cho tới ngày 18 tháng 5 2020 và Trường Giáo Lý Việt Ngữ (GLVN) sẽ đóng cửa từ CN 15/3/2020 cho tới hết niên khóa 2019-2020 hay khi cơn bệnh dịch qua và bộ y tế của tiểu bang Minnesota "MDH" và trung tâm y tế của Hoa Kỳ "CDC" cho phép mở cưa.

Cha xứ sẽ dâng thánh lễ mỗi ngày cầu nguyện cho ông bà anh chị em được bình an và cầu xin cho cơn dịch chóng qua

Qui vị có thể xem lễ Chúa Nhật: tiếng Việt https://dmlv.org 6:00 AM giờ MN

Xin quí vị vào trang facebook của giáo xứ để xem các phần thâu lại của các thánh lễ trong mùa chay 2020 do cha chánh xứ Giuse Vũ Xuân Minh cử hành: www.facebook.com/Stadalbertchurchmn/posts

Thâu lại trực tuyến Lễ Chúa Lên Trời (Chúa Nhật 7 Phục Sinh) ngày 24/05/2020 lúc 10g sáng:

Thâu lại trực tuyến Chúa Nhật 6 Phục Sinh ngày 17/05/2020 lúc 10g sáng:

Thâu lại trực tuyến Chúa Nhật 5 Phục Sinh ngày 10/05/2020 lúc 10g sáng:

Thâu lại lễ trực tuyến Chúa Nhật 2 Phục Sinh ngày 19/04/2020 lúc 10g sáng trên Youtube

Tiếng Anh trên TV kênh KSTC-TV/45 lúc 11:00 giờ sáng Lễ

Tiếng Việt https://www.facebook.com/DioceseSanJose lúc 2:00 pm giờ MN

More updates are coming soon on a regular basis

14 Chặn Đàng Thánh Giá

Chỉ mục bài viết

Nơi Thứ XII

Đức Chúa Giêsu sinh thì trên Thánh Giá.

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chịu mọi sự khốn khó cho đến gần hết hơi, thì gục đầu xuống giã Đức Mẹ mà sinh thì. Xin ban ơn cho con giữ đạo cho đến giờ sau hết, được phó linh hồn trong tay Chúa.

- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.

image
 

Lễ An Táng Cha Cố Thomas Tâm