• Saint Adalbert Church

    Saint Adalbert
    Church

    Hân hoan chào đón quý vị ghé thăm cộng đoàn Saint Adalbert. Kính mời quý vị ghi tên gia nhập giáo xứ và tham gia sinh hoạt với chúng tôi.Chào đón quý vị ghé thăm cộng đoàn. Kính mời quý vị tham gia sinh hoạt với chúng tôi.  Read More
  • 1
  • 2

Giáo Lý & Việt Ngữ


NỘI QUY

TRƯỜNG THÁNH TÔMA THIỆN

1. Học sinh cần đi học đúng giờ.

2. Khi nghỉ học cần phải thông báo với thầy cô giáo hoặc trình giấy của phụ huynh
cho biết lý do nghỉ học.

3. Học sinh phải giữ kỷ luật trong lớp, không được đụng chạm những gì không
thuộc về mình trong lớp học, không được viết xuống bàn và phải tuân theo sự
hướng dẫn của thầy cô.

4. Học sinh cần phải lễ độ với người lớn và hòa nhã với bạn cùng trường.

5. Học sinh không được mang vào trường các vật dụng bén nhọn hoặc bất cứ vật gì
nguy hiểm, bất hợp pháp.

GIẢNG VIÊN & PHÒNG HỌC LỚP VIỆT-NGỮ

Chương trình trong năm & Lễ nghĩ

image
 

Lễ An Táng Cha Cố Thomas Tâm