• Saint Adalbert Church

    Saint Adalbert
    Church

    Hân hoan chào đón quý vị ghé thăm cộng đoàn Saint Adalbert. Kính mời quý vị ghi tên gia nhập giáo xứ và tham gia sinh hoạt với chúng tôi.Chào đón quý vị ghé thăm cộng đoàn. Kính mời quý vị tham gia sinh hoạt với chúng tôi.  Read More
  • 1
  • 2

14 Chặn Đàng Thánh Giá

Chỉ mục bài viết

Nơi Thứ XIII

Tháo đanh Đức Chúa Giêsu xuống mà phó ở tay Đức Mẹ.

Ai xem thấy hai ông Thánh tháo đanh Đức Chúa Giêsu mà đem xác xuống cách thảm thiết làm vậy mà cầm nước mắt được ư?

Xin ban ơn cho con gỡ mình cho khỏi các tội, như tháo đanh Đức Chúa Giêsu vậy.

- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.

image
 

Lễ An Táng Cha Cố Thomas Tâm