• Saint Adalbert Church

    Saint Adalbert
    Church

    Hân hoan chào đón quý vị ghé thăm cộng đoàn Saint Adalbert. Kính mời quý vị ghi tên gia nhập giáo xứ và tham gia sinh hoạt với chúng tôi.Chào đón quý vị ghé thăm cộng đoàn. Kính mời quý vị tham gia sinh hoạt với chúng tôi.  Read More
  • 1
  • 2

14 Chặn Đàng Thánh Giá

Chỉ mục bài viết

Nơi Thứ II

Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá.
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chịu đánh nát cả mình ra, cùng vác Thánh Giá nặng vì tội chúng con.
Xin ban ơn cho con chịu các sự khốn khó trong bậc con như Thánh Giá Đức Chúa Trời đã định cho con phải chịu, mà theo chân Đức Chúa Giêsu cho trọn.

- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.

image
 

Lễ An Táng Cha Cố Thomas Tâm