• Saint Adalbert Church

    Saint Adalbert
    Church

    Hân hoan chào đón quý vị ghé thăm cộng đoàn Saint Adalbert. Kính mời quý vị ghi tên gia nhập giáo xứ và tham gia sinh hoạt với chúng tôi.Chào đón quý vị ghé thăm cộng đoàn. Kính mời quý vị tham gia sinh hoạt với chúng tôi.  Read More
  • 1
  • 2

14 Chặn Đàng Thánh Giá

Chỉ mục bài viết

Nơi Thứ III

Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất.

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, chịu nhiều sự khốn khó cùng nhịn đói vác Thánh Giá nặng yếu nhọc hết sức thì ngã xuống đất.

Xin ban ơn cho con giữ mình cho đến chết, chớ để con phạm tội lỗi gì mất lòng Chúa.

- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con

image
 

Lễ An Táng Cha Cố Thomas Tâm