• Saint Adalbert Church

    Saint Adalbert
    Church

    Hân hoan chào đón quý vị ghé thăm cộng đoàn Saint Adalbert. Kính mời quý vị ghi tên gia nhập giáo xứ và tham gia sinh hoạt với chúng tôi.Chào đón quý vị ghé thăm cộng đoàn. Kính mời quý vị tham gia sinh hoạt với chúng tôi.  Read More
  • 1
  • 2

14 Chặn Đàng Thánh Giá

Chỉ mục bài viết

Nơi Thứ V

Ông Simong vác Thánh Giá đỡ Đức Chúa Giêsu.

Khi quân dữ thấy Đức Chúa Giêsu yếu nhọc hầu chết, thì nó bắt ông Simong vác Thánh Giá đỡ Đức Chúa Giêsu. Thương ôi, nào con chiên Chúa đâu hết mà để Thánh Giá nặng cho kẻ ngoại vác làm vậy?

Xin ban ơn giúp sức cho con cùng kẻ thuộc về con được chịu mọi sự khó bằng lòng như vác đỡ Thánh Giá Đức Chúa Giêsu vậy.

- Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.
- Xin Chúa thương xót chúng con.

image
 

Lễ An Táng Cha Cố Thomas Tâm