• Saint Adalbert Church

    Saint Adalbert
    Church

    Hân hoan chào đón quý vị ghé thăm cộng đoàn Saint Adalbert. Kính mời quý vị ghi tên gia nhập giáo xứ và tham gia sinh hoạt với chúng tôi.Chào đón quý vị ghé thăm cộng đoàn. Kính mời quý vị tham gia sinh hoạt với chúng tôi.  Read More
  • 1
  • 2

Becnađô Quintavalô (... tiếp theo)

Qua ánh đèn mờ, Becnađô thấy hết cử chỉ người khách trẻ tuổi của ông. Cũng nên nhắc lại là Becnađô đã chứng kiến phiên toà Giám-mục xử Phanxicô từ lúc đầu, khi Phanxicô trút bỏ quần áo trả cha mẹ, đi theo tiếng gọi siêu nhiên, sống lang thang nghèo khó để kêu gọi mọi người ăn năn thống hối… thì Becnađô là người thường xuyên giúp đỡ chàng thanh niên trẻ này.

Khi Becnađô lắng nghe mãi lời than thở, thì lòng ông cảm động vô cùng. Lại thêm có ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, ông quyết thay đổi hướng đời. Sáng hôm sau, Becnađô nói ngay với khách: “Anh Phanxicô, tôi đã quyết tâm dứt bỏ thế gian và đi với anh. Anh nghĩ nên làm thế nào ? Anh bảo thế nào tôi cũng nghe theo.”

Nghe chủ nhà nói, Phanxicô mừng lắm, trả lời: “Ông Becnađô ạ, điều ông vừa nói quan trọng lắm, lại rất khó thực hành. Ta phải xin ơn Chúa soi sáng để biết rõ ý Chúa và biết phải hành động thế nào. Theo ý tôi thì không gì hơn là hai anh em ta cùng đi ngay đến Toà Giám-mục. Ở đó có linh mục đạo đức lắm, ta xin ngài làm lễ cầu nguyện. Lễ xong ta ở lại cầu nguyện cho đến trưa, rồi ta mở Phúc-Âm ba lần, xin Chúa dạy rõ đường lối Chúa muốn." Becnađô tán thành đề nghị. Cả hai cùng đến Toà Giám-mục. Dâng lễ xong, vị linh mục làm theo lời Phanxicô xin : lấy Sách Lễ, làm Dấu Thánh Giá, nhân danh Chúa Kitô, mở ra ba lần.

Lần thứ nhất, gặp câu Phúc-âm Chúa trả lời chàng thanh niên hỏi Ngài con đường hoàn thiện : “Hãy về bán hết của cải, phân phát cho người nghèo, rồi đến theo Ta.”

Lần thứ hai, gặp câu Chúa dạy các Tông-đồ lúc Ngài sai họ đi rao giảng tin Mừng : “Đi đường các con đừng mang theo bị gậy, giày dép, tiền bạc.” Ý Chúa muốn dạy các Tông-đồ đặt hết tin tưởng vào Chúa, Chúa sẽ lo đầy đủ cái ăn, cái mặc, các vị chỉ chuyên lo việc giảng Tin Vui.

Lần thứ ba, gặp lời Chúa : “Ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình, vác thánh giá mà theo Ta.” Nghe xong lời Chúa, Phanxicô khuyên thêm : “Lời Chúa dạy như thế đã rõ, tôi khuyên ông về thi hành thật đúng. Ngợi khen Chúa đã thương dạy chúng ta con đường Phúc-âm của Ngài.” Becnađô về làm theo lời Chúa dạy. Nhà ông là nhà bá hộ, nhưng ông bán hết rồi vui vẻ phân phát tất cả cho người đói khổ, goá bụa, mồ côi. Dư bao nhiêu ông dâng cho các tu viện, dưỡng đường và biếu khách hành hương có tiền ăn đường. Còn Phanxicô thì giúp ông chu đáo, tận tình.

Hai anh em cùng nhau đi rao giảng Tin Vui, sửa nhà thờ thánh Đamianô, và lui vào nơi rừng vắng vẻ cầu nguyện. Becnađô được Chúa ban rất nhiều ơn. Thường lúc chiêm ngưỡng Chúa, ông có những phút xuất thần, hồn bay bổng lên tận trời.

Sau này, Phanxicô vẫn luôn nói với anh em : “Becnađô là người rất đáng kính phục. Chính Becnađô đã lập Dòng, vì là người thứ nhất bỏ thế gian, phân phát hết cơ nghiệp cho người nghèo không giữ lại một vật nhỏ. Chính Becnađô đã khai mạc cuộc đời nghèo Phúc-âm, dâng mình trần trụi vào tay Chúa chịu đóng đinh.”

Sưu Tầm và Tổng Hợp

Video Gallery

Videos

image
 

Lễ An Táng Cha Cố Thomas Tâm