Mẫu Đơn GLVN

Để thuận tiện cho việc xếp lớp và đặt mua sách giáo khoa cho niên học mới, Xin quí vị Ghi danh hạn chót là Chủ Nhật 06/09/2020. Chưa cần đóng học phí lúc này. Ban Giáo Lý Việt Ngữ sẽ nhận tiền học phí vào tháng 10 2020.

Đơn Ghi Danh Học Sinh Mới

Đơn Ghi Danh Học Sinh Cũ