Mass Videos

Thâu lại CN Lòng Thương Xót Chúa (Divine Mercy Sunday) ngày 11/04/2021 lúc 10g S :

Thâu lại trực tuyến Lễ Phục Sinh (Easter Sunday) ngày 04/04/2021 lúc 10g S :

Thâu lại trực tuyến Lễ Vọng Phục Sinh (Easter Vigil) ngày 03/04/2021 lúc 730pm :

Thâu lại trực tuyến Lễ Thứ Sáu Tuần Thánh (Good Friday) ngày 02/04/2021 lúc 730pm :

Thâu lại trực tuyến Lễ Thứ Năm Tuần Thánh (Holy Thursday) ngày 01/04/2021 lúc 730pm :

Thâu lại trực tuyến Chúa Nhật Lễ Lá ngày CN 28/03/2021 lúc 10g sáng :

Thâu lại trực tuyến Lễ Chúa Nhật 5 Mùa Chay ngày CN 21/03/2021 lúc 10g sáng :

Thâu lại trực tuyến Lễ Chúa Nhật 4 Mùa Chay ngày CN 14/03/2021 lúc 10g sáng :

Thâu lại trực tuyến Lễ Mẹ Thiên Chúa ngày 01/01/2021 lúc 10g sáng :

Thâu lại trực tuyến Họp Thông Báo Tiến Hành Sửa Chữa Nhà Thờ CN ngày 23/08/2020 lúc 11g sáng :

Thâu lại CN Lòng Thương Xót Chúa (Divine Mercy Sunday) ngày 11/04/2021 lúc 10g S, trên Youtube :

Thâu lại trực tuyến Lễ Phục Sinh (Easter Sunday) ngày 04/04/2021 lúc 10g S, trên Youtube :

Thâu lại trực tuyến Lễ Vọng Phục Sinh (Easter Vigil) ngày 03/04/2021 lúc 7g30p C, trên Youtube:

Thứ Sáu Tuần Thánh (Good Friday) ngày 02/04/2021 lúc 7g30p C, trên Youtube :

Lễ Thứ Năm Tuần Thánh (Holy Thursday) ngày 01/04/2021 lúc 7g30p C, trên Youtube :

Thâu lại trực tuyến Chúa Nhật Lễ Lá ngày CN 28/03/2021 lúc 10g sáng, trên Youtube :

Thâu lại trực tuyến Lễ Chúa Nhật 5 Mùa Chay ngày 21/03/2021 lúc 10g sáng, trên Youtube :

Thâu lại trực tuyến Lễ Chúa Nhật 4 Mùa Chay ngày 14/03/2021 lúc 10g sáng, trên Youtube :

Thâu lại trực tuyến Họp Thông Báo Tiến Hành Sửa Chữa Nhà Thờ CN ngày 23/08/2020 lúc 11g sáng, Trên Youtube:

Xem kênh Youtube của Giáo xứ StAdalbert St Paul MN