Lịch Hát Lễ 2013

Ngày/ThángThứLễCa ĐoànThánh VịnhGhi Chú
02/12/2012 Chúa Nhật 1. Mùa Vọng (Bắt đầu phụng vụ năm) Tôma Thiện TV. 24
09/12/2012 Chúa Nhật 2. MV Mẫu Tâm TV. 125
16/12/2012 Chúa Nhật 3. MV Mẫu Tâm Is. 12
23/12/2012 Chúa Nhật 4. MV Cecilia TV 79
24/12/2012 Thứ Hai Vọng Giáng Sinh Cecilia
25/12/2012 Thứ Ba Vọng Giáng Sinh Mẫu Tâm
30/12/2012 Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Cecilia TV3 83
06/01/2013 Chúa Nhật Lễ Hiển Linh Tôma Thiện TV. 71 Mẫu Tâm Hát thế TNTT
13/01/2013 Chúa Nhật Lễ Chúa Chịu Phép Rửa, Lễ Kính Mẫu Tâm TV 103
20/01/2013 Chúa Nhật 2 Quanh Năm (QN) Mẫu Tâm TV 95
27/01/2013 Chúa Nhật 3 QN Cecilia TV 188
05/02/2013 Chúa Nhật 4 QN Tôma Thiện TV 102
12/02/2013 Chúa Nhật 5 QN Cecilia TV 137
13/02/2013 Thứ Tư Lễ Tro TV 50
19/02/2013 Chúa Nhật 1 Mùa Chay (MC) Mẫu Tâm TV 90
26/02/2013 Chúa Nhật 2 MC Mẫu Tâm TV 26
03/03/2013 Chúa Nhật 3 MC Tôma Thiện TV 117
10/03/2013 Chúa Nhật 4th MC (Đổi giờ 1 tiếng) Cecilia TV. 33
03/17/2013 Chúa Nhật 5th MC Cecilia TV. 125
24/03/2013 Chúa Nhật Lễ Lá Mẫu Tâm TV. 21
28/03/2013 Thứ Năm Tuần Thánh: Chúa lập bí tích thánh thể
29/03/2013 Thứ Sáu Tuần Thánh: Chúa chịu nạn
30/03/2013 Thứ Bảy Lễ Vọng Phục Sinh
31/03/2013 Chúa Nhật Lễ Phục Sinh Mẫu Tâm TV. 117
07/04/2013 Chúa Nhật 2 Phục Sinh (PS): Kính Chúa Yêu thương Toma Thiện TV. 117
14/04/2013 Chúa Nhật 3 PS Cecilia TV 29
21/04/2013 Chúa Nhật 4 PS: Cầu Cho Ơn Gọi Cecilia TV. 99
28/04/2013 Chúa Nhật 5 PS Mẫu Tâm TV. 114
05/05/2013 Chúa Nhật 6 PS Toma Thiện TV. 66 Last Sunday of Toma Thiện
12/05/2013 Chúa Nhật