Ca Đoàn Mẫu Tâm

CA ĐOÀN MẪU TÂM

Ca đoàn Mẫu Tâm thuộc Giáo Xứ Saint Aldarberg, Giáo Phận Saint Paul,

thành lập tư những ngày đầu cha Minh về làm chánh xứ. Mục đích là

dùng lời ca tiếng hát của mình để cầu nguyện và xướng danh Thiên Chúa.

Ca đoàn Mẫu Tâm hát lễ tại nhà thờ lúc 10:00am luân phiên 2 Chúa Nhật

hàng tháng. Ngoài ra ca đoàn còn có các sinh hoạt để tạo tình thân ái

giữa các thành viên trong ca đoàn cũng như trong giáo xứ.

Mọi ý kiến đóp góp, tìm hiểu, hay muốn tham gia vào ca đoàn đều rất

được hoan nghêng. Bạn có thể đến vào giờ tập hát mỗi Chúa Nhật @

12:40pm tại hầm nhà xứ giáo xứ thánh Aldarberg hay liên lạc

anh Thái Dương qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc

chị Hương Phạm qua email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.