Tìm Chỗ Đứng của Bạn

Sống trong vòng lịch sử nhân loại bạn phải tìm chỗ đứng hiện tại của bạn. Không ai có thể làm việc này thay cho bạn. Đó là một việc coi như bị bỏ dở nếu chính bạn không lo làm. Thế giới không cần một Mẹ Têrêsa khác. Giáo Hội không cần một Phanxicô Ássisi khác.Thế giới cần đến bạn. Giáo Hội cần đến bạn. Mẹ Têrêsa có một vai trò trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa và Mẹ đã đóng xong vai trò này.Phanxicô có một sứ vụ phải đảm đang trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa và ông đã hoàn thành. Bây giờ là phần việc của bạn phải tìm xem vai trò của bạn, chỗ đứng của bạn. Đến lượt ai đây? Bạn. Bạn sẽ là người kế tiếp nếu bạn hiến dâng chính mình cho Thiên Chúa.

Hãy tìm chỗ đứng của bạn trong lịch sử cứu độ. Bạn hãy là một vị thánh. Bạn hãy là bạn. Hoàn toàn là bạn.

Điều tốt nhứt bạn có thể làm cho bạn là chính bạn trở nên mẫu-người-trọn-hảo. Điều tốt nhứt bạn có thể làm cho người phối ngẩu, cho con cái, cho bằng hữu, cho Giáo Hội, cho quốc gia của bạn và cho Thiên Chúa là chính bạn trở nên mẫu-người-trọn-hảo.

Đạo Công Giáo không phải là một bộ điều luật không sinh khí; đó là một nếp sống. Đạo Công Giáo là một nếp sống sinh động Thiên Chúa đặt ra để giúp bạn triển khai khả năng vô song của bạn.

Bắt Đầu Từ Đâu?