Giáo Lý & Việt Ngữ

Đại dịch Corona Virút 2019, Trường Giáo Lý Việt Ngữ của Giáo xứ St Adalbert sẽ đóng cửa từ CN 15/3/2020 cho tới hết niên khóa 2019-2020 hay khi cơn bệnh dịch qua và bộ y tế của tiểu bang Minnesota "MDH" và trung tâm y tế của Hoa Kỳ "CDC" cho phép mở cửa trở lại.


NỘI QUY

TRƯỜNG THÁNH TÔMA THIỆN

1. Học sinh cần đi học đúng giờ.

2. Khi nghỉ học cần phải thông báo với thầy cô giáo hoặc trình giấy của phụ huynh
cho biết lý do nghỉ học.

3. Học sinh phải giữ kỷ luật trong lớp, không được đụng chạm những gì không
thuộc về mình trong lớp học, không được viết xuống bàn và phải tuân theo sự
hướng dẫn của thầy cô.

4. Học sinh cần phải lễ độ với người lớn và hòa nhã với bạn cùng trường.

5. Học sinh không được mang vào trường các vật dụng bén nhọn hoặc bất cứ vật gì
nguy hiểm, bất hợp pháp.

GIẢNG VIÊN & PHÒNG HỌC LỚP VIỆT-NGỮ

Chương trình trong năm & Lễ nghĩ