Giáo Lý & Việt Ngữ

Đại dịch Corona Virút 2019, Trường Giáo Lý Việt Ngữ của Giáo xứ St Adalbert được mở cửa các lớp Giáo ly từ CN 25/10/2020 với mô hình học trên mạng Zoom hoặc Webex cho niên khóa 2020-2021 cho tới khi bệ̣nh dịch qua và bộ y tế của tiểu bang Minnesota "MDH" và trung tâm y tế của Hoa Kỳ "CDC" cho phép mở cửa tới lớp trở lại. Thây cô các lớp Giáo Lý nào đã sẵn sàng sẽ liên lạc các phụ huynh của lớp mình để lên chương trình học cho lớp GIáo lý của mỗi lớp./p>

Hiên nay ̣các thầy cô chưa có đủ thiết bị để dạy các lớp Việt Ngữ. Các thầy cô sễ thâng báo và liên lạc quí phụ huynh khi họ đã sẳn sàng để dạy các lớp Việt Ngữ.


NỘI QUY

TRƯỜNG THÁNH TÔMA THIỆN

1. Học sinh cần đi học đúng giờ. Vào Zoom hoặc Webex đúng giờ.

2. Khi nghỉ học cần phải thông báo với thầy cô giáo hoặc trình giấy của phụ huynh
cho biết lý do nghỉ học.

3. Học sinh phải giữ kỷ luật trong lớp, không được đụng chạm những gì không
thuộc về mình trong lớp học, không được viết xuống bàn và phải tuân theo sự
hướng dẫn của thầy cô.

4. Học sinh cần phải lễ độ với người lớn và hòa nhã với bạn cùng trường.

5. Học sinh không được mang vào trường các vật dụng bén nhọn hoặc bất cứ vật gì
nguy hiểm, bất hợp pháp.

GIẢNG VIÊN & PHÒNG HỌC LỚP VIỆT-NGỮ

Chương trình trong năm & Lễ nghĩ