Mười Hai Người Bạn

Thánh Phanxicô tự nhận mình là đầy tớ Chúa và muốn bắt chước lối sống y như Chúa Giêsu Kitô.

Xưa Chúa Kitô làm thế nào thì Phanxicô suốt đời cũng làm như thế. Lúc bắt đầu công cuộc cứu độ Chúa Giêsu chọn 12 tông-đồ, dạy họ dứt tình với trần thế, sống thanh bần và trau dồi nhân đức. Phanxicô cũng vậy, sau khi trút bỏ mọi sự trả lại người cha trần thế, chàng trai trẻ Phanxicô từ nay chuyên tâm tìm kiếm sự công chính của Chúa.

Phanxicô trở lại nhà thờ thánh Đamianô, nơi chàng nghe tiếng Chúa nói với mình, “Con hãy sửa lại Ngôi Nhà đang đổ nát của Ta.” Phanxicô ngỡ là mình phải tu sửa ngôi thánh đường gần sụp đổ vì quá cũ kỹ, sau này chàng mới thật sự hiểu ý Chúa muốn mình làm gì…Chàng khinh chê mạng sống mình và hiến thân để phụng sự Chúa bằng mọi cách có thể được.

Phanxicô đi khắp nơi trong thành phố, lòng hoan hỉ và phấn khởi, ca hát ngợi khen Chúa như một người say Thần Khí. Chàng tìm kiếm đá, đi xin đá, vay đá và vật liệu để sửa nhà thờ… Có những người chế diễu Phanxicô, cho chàng là đồ điên và lấy bùn ném vào người chàng. Cũng có những người lại thương hại, cảm động chảy nước mắt khi thấy chàng trai trẻ yêu Chúa say sưa đến thế. Bản thân Phanxicô thì không quan tâm đến các lời chế nhạo, vẫn ca ngợi Chúa và hăng say vác đá, hãm mình phạt xác bằng nhiều cách, cực nhọc quá sức trong công việc cho Chúa. Đói thì cầm đĩa vào thành đi xin của bố thí từng nhà, đĩa lẫn lộn các thức ăn thừa trông rất khó ăn… nhưng Phanxicô chiến thắng bản thân…và cảm thấy không thua gì các món cao lương mỹ vị mà chàng đã từng ăn trong nhà cha mẹ ngày trước.

Cuộc sống hàng ngày của Phanxicô tiếp diễn trong khó khăn cực khổ nhưng tràn đầy niềm vui trong Chúa Cha trên trời. Dần dần Phanxicô thu hút được mười một người bạn. Mười hai người, kể cả Phanxicô, cùng nhau vui cảnh nghèo hèn thanh đạm, sống vui tươi đơn sơ, hết ca hát ngợi khen Thiên Chúa lại khóc lóc ăn năn đền tội, tin tưởng vào Chúa trong tất cả mọi sự. Anh Em chia nhau từng hai người một, đi khắp các thành phố, lâu đài, làng mạc hay tư gia…loan báo ơn bình an, khuyến khích mọi người kính sợ, yêu mến Đấng dựng nên đất trời, muôn loài muôn vật, và khuyên họ tuân giữ các giới răn của Người. Đói thì anh em đi khất thực.

Ít lâu sau, Phanxicô quyết định đi Rôma xin Đức Thánh Cha cho lập Dòng Anh Em Hèn Mọn.

Mười Hai Người Bạn đó là : Phanxicô được anh em chọn làm cha bề trên, người theo đầu tiên phải kể là Bênađô; người này giàu có đã bán hết tài sản đi theo Phanxicô. Phêrô là người cùng đi với Bênađô đến nhà thờ thánh Nicôla, thành Assisi, cầu nguyện xem ý Chúa trước khi theo Phanxicô. Silvêtê là một linh mục được Chúa cải hoá sau một hành động tham lam, xin theo Phanxicô. Êgiđiô, Sabbatinô, Môricô là những người dân thành Assisi cũng xin vào nhóm. Rufino là người quyền quý, bạn cũ của Phanxicô cũng xin đi theo. Rối Lêo, Angelô, Philiphê, Illuminatô và Massêo cũng gia nhập đoàn. 12 người trong Dòng Anh Em Hèn Mọn tiên khởi đều nhân đức, thánh thiện. Các vị dồi dào ơn Chúa Thánh Thần, người nào cũng đưọc Chúa cho ơn đặc biệt, mỗi người mỗi vẻ, sẽ nói đến sau này.

Sưu Tầm và Tổng Hợp

Video Gallery

Videos